Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

Kategorie:

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: HODOWLA RYB i BUDOWA STAWÓW 1982 (numer 1036121909)
 • Cena: 69,00 zł
 • Data zakończenia: 2010-05-24 23:37:08
  Data wystawienia: 2010-05-11 23:37:08
 • Dane kontaktowe:
  Numer użytkownika (1)
Aby wyświetlić dane kontaktowe wyślij SMS o treści AP.AA9 na numer 79068 i wprowadź otrzymany kod tutaj:

Cena SMS to 9 PLN netto / 11,07 PLN brutto Kod z SMS jest jednorazowy. Za co płacę?
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay Reklamacje Regulamin
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

HODOWLA RYB i BUDOWA STAWÓW 1982

Treść aukcji:

 

 

 

 

RYBACTWO W MAŁYCH ZBIORNIKACH ŚRÓDLĄDOWYCH


PWRiL 1982, stron 350, liczne ilustracje, oprawa miękka stan dobry, kartki stan bardzo dobry.

 

 

SPIS TREŚCI:

1. Rybactwo śródlądowe w Polsce

1.1. Charakterystyka wód śródlądowych

1.1.1. Rozmieszczenie I powierzchnie wód 1.1.2. Organizacja rybactwa śródlądowego 1.1.3. Produkcja ryb

1.2. Podstawy prawne rybactwa śródlądowego

1.2.1. Ustawa o rybołówstwie 1.2.2. Prawo Wodne 1.2.3. Zasady finansowania i kredytowania Inwestycji stawowych

 

2. Środowisko biologiczne małych zbiorników wodnych

2.1. Morfologiczne ukształtowanie zbiorników

2.1.1. Zbiorniki typu jeziorowego 2.1.2. Zbiorniki typu stawowego

2.2. Woda

2.2.1. Skład chemiczny 2.2.2. Odczyn wody (pH) 2.2.3. Tlen 2.2.4. Temperatura 2.2.5. Zanieczyszczenie wód

2.3. Roślinność małych zbiorników wodnych

2.4. Zwierzęta wodne

2.5. Dno zbiornika

2.6. Etapy życia zbiorników wodnych

3. Ocena wydajności rybackiej zbiorników wodnych (bonitacja)

 

4. Biologia ważniejszych gatunków ryb

4.1. Karp

4.2. Karaś

4.2.1. Karaś pospolity 4.2.2. Karaś srebrzysty 4.3. Lin 4.4. Amur biały 4.5. Tołpyga 4.5.1. Tołpyga biała 4.5.2. Tołpyga pstra 4.6. Leszcz 4.7. Jaź 4.8. Szczupak 4.9. Pstrąg tęczowy

5. Ogólna charakterystyka małych zbiorników wodnych

5.1. Rodzaje zbiorników wodnych

5.2. Zbiorniki spuszczalne

5.2.1. Stawy 5.2.2. Inne zbiorniki spuszczalne

5.3. Zbiorniki niespuszczalne

5.3.1. Jeziora naturalne 5.3.2. Inne zbiorniki niespuszczalne

6. Budownictwo i melioracje rybackie

6.1. Ogólne zasady budowy małych zbiorników wodnych

6.1.1. Stawy 6.1.2. Inne zbiorniki

6.2. Budownictwo stawowe

6.2.1. Etapy budowy stawów karpiowych 6.2.2. Wybór i lokalizacja terenów na stawy 6.2.3. Wielkość. kształt i głębokość stawu 6.2.4. Przydatność wód do zasilania stawów 6.2.5. Ujęcie, doprowadzenie i odprowadzenie wody 6.2.6. Wprowadzenie wody do stawu 6.2.7. Urządzenie stawów na torfowiskach

6.3. Gospodarka wodna w stawach

6.3.1. Zapotrzebowanie stawów na wodę 6.3.2. Zużycie wody

6.4. Budowle i urządzenia stawowe

6.4.1. Groble stawowe 6.4.2. Mnichy standardowe 6.4.3. Inne typy mnichów 6.4.4. Zastawki 6.4.5. Rowy odwadniające dno stawowe 6.4.6. Rowy opaskowe 6.4.7. Płuczki stałe 6.4.8. Łowisko

6.5. Remonty i konserwacja urządzeń wodnych

6.5.1. Oczyszczanie rowów i odmulanie dna stawowego 6.5.2. Umacnianie rowów i grobel 6.5.3. Przerwanie grobli i remont wyrw

7. Narzędzia i sprzęt rybacki

7.1. Narzędzia do połowu ryb

7.2. Sprzęt do odłowu ryb

7.3. Urządzenia i sprzęt pomocniczy

7.4. Narzędzia do utrzymywania w kulturze zbiornika wodnego

7.5. Budowle techniczno-gospodarcze

7.6. Sprzęt do transportu ikry i ryb

8. Chów ryb w zbiornikach spuszczalnych

8.1. Metody produkcji

8.1.1. Obrót pełny ! nie pełny 8.1.2. Wieloletni cykl produkcyjny 8.1.3. Ekstensywna i intensywna gospodarka rybacka 8.1.4. Obsady jedno- i dwusezonowe 8.1.5. Obsady jedno-. i wielogatunkowe (mieszane) 8.1.6. Wychów całosezonowy oraz produkcja lipcówki 8.1.7. Stałe i przemienne użytkowanie stawów

8.2. Planowanie obsad stawów karpiowych

8.2.1. Pojęcia podstawowe 8.2.2. Określenie wydajności naturalnej 8.2.3. Obliczanie karpiowych obsad jednorocznikowych (klasowy system wychowu) 8.2.4. Obliczanie obsady stawów towarowych

8.3. Wychów materiału obsadowego karpia

8.3.1. Produkcja narybku karpia 8.3.2. Produkcja kroczków karpia (KI)

8.4. Produkcja ryb towarowych

8.4.1. Produkcja z narybku 8.4.2. Produkcja z kroczków

8.5. Żywienie ryb

8.5.1. Rodzaje pasz stosowanych w żywieniu ryb 8.5.2. Ustalanie zapotrzebowania na paszę 8.5.3. Preliminarz pasz 8.5.4. Przygotowanie pasz 8.5.5. Technika zadawania paszy

8.6. Zimowanie ryb

8.6.1. Przyczyny strat zimowych 8.6.2. Wybór metody zimowania ryb 8.6.3. Wybór stawów do zimowania 8.6.4. Ustalanie powierzchni zimochowów 8.6.5. Zasady obsadzania i normy zagęszczenia ryb 8.6.6. Kontrola zimochowów i opieka nad rybami

8.7. Magazynowanie ryb

8.8. Chów karpia w obsadach mieszanych

8.8.1. Gatunki drapieżne 8.8.2. Inne ryby karpiowate 8.8.3. Roślinożerne ryby karpiowate

8.9. Chów kaczek w stawach karpiowych

8.9.1. Ocena i przygotowanie pastwiska wodnego 8.9.2. Normy zagęszczenia kaczek w chowie na stawach 8.9.3. Technika wychowu kaczek na wodzie 8.9.4. Zasady gospodarki rybackiej w stawach obsadzonych kaczkami 8.9.5. Chów nutrii w obiektach stawowych

8.10. Zapisy gospodarcze

9. Podnoszenie wydajności zbiorników wodnych

9.1. Osuszanie dna stawowego

9.2. Odmulanie dna 

9.3. Likwidacja wierzchowin stawowych

9.4. Regulacja stopnia zarastania zbiornika wodnego

9.4.1. Metody mechaniczne 9.4.2. Metody chemiczne 9.4.3. Metody biologiczne

9.5. Zwalczanie zakwit6w i glonów nitkowatych

9.6. Nawożenie stawów

9.6.1. Nawożenie mineralne 9.6.2. Wapnowanie stawów 9.6.3. Nawożenie organiczne

10. Zagospodarowanie rybackie zbiorników niespuszczalnych

10.1. Zabiegi gospodarcze

10.1.1. Melioracje rybackie 10.1.2. Ochrona ryb 10.1.3. Zarybianie

10.2. Zagospodarowanie poszczególnych typów zbiorników

10.2.1. Wyrobiska potorfowe (torfianki) 10.2.2. Wyrobiska ziemne (glinianki. żwirowiska. piaskarnie) 10.2.3. Zapadliska i wyrobiska pogórnicze 10.2.4. Kanały i rowy melioracyjne 10.2.5. Starorzecza i łachy rzeczne 10.2.6. Zalewiska polne i łąkowe 10.2.7. Stawy młyńskie 10.2.8. Zbiorniki melioracyjne i retencyjne

11. Odłowy i transport ryb

11.1. Zbiorniki spuszczalne

11.1.1. Metody odłowu 11.1.2. Organizacja i technika odławiania ryb 11.1.3. Zasady odławiania różnych gatunków ryb 11.1.4. Odłów ryb ze stawów trudno spuszczalnych i zamulonych 11.1.5. Odłowy kontrolne (próbne)

11.2. Terminy i metody połowów ryb w zbiornikach niespuszczalnych

11.2.1. Okresy połowów i 1.2.2. Metody połowów 11.2.3. Odławianie ryb w czasie przyduchy

11.3. Postępowanie ze złowionymi rybami

11.4. Transport ikry i ryb

11.4.1. Zasady przewożenia ikry 11.4.2. Ogólne zasady transportu ryb żywych 11.4.3. Normy transportowe dla ryb żywych 11.4.4. Przewożenie ryb śniętych

12. Ochrona ryb przed chorobami

12.1. Przyczyny występowania chorób ryb

12.2. Podział chorób ryb

12.3. Pobieranie j dostarczanie ryb do badań

12.4. Kryteria zdrowotne przy zakupie i transporcie materiału obsadowego

Literatura

Powyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item1036121909.html